Begeleiding in Thuiszorg Zoetermeer

Wat maakt onze thuiszorg organisatie nu uniek?

Zoals bekend is worden mensen ouder en blijven zij ook langer thuis ondanks hun intensief toenemende klachten.
Psychiatrie is een algemeen bekend begrip, maar tegenwoordig hebben wij in de maatschappij ook te maken met psychogeriatrie.
Psychogeriatrie is een ruim begrip voor (dementerende) ouderen.

Wat kunnen wij voor u betekenen in de vorm van begeleiding in de thuiszorg?
Bij Thuiszorg Zoetermeer bieden wij verzorgende en verpleegkundige zorg, maar ook begeleiding.

Begeleiding kunnen wij in veel vormen aanbieden zoals bijvoorbeeld:

Samen boodschappen doen en koken
Samen spelletjes doen
Buiten wandelen en ergens koffie drinken

Een bekend fenomeen is dat de mantelzorgers vaak overbelast zijn door de intensieve zorg. Door middel van begeleiding willen wij de wensen en de regie (terug) geven aan de cliënten en proberen wij de mantelzorgers te ontlasten.

Voor een dementerende oudere is het voor de psyche belangrijk (mits naar mogelijkheid) om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Tijdens het begeleiden kijken we naar de persoon en proberen wij deze te ondersteunen in de zelfredzaamheid zodat deze nog niet alle regie hoeft los te laten.
Elke persoon heeft zijn eigen wensen en behoeftes en samen met de wijkverpleegkundige wordt er een begeleidingsplan opgesteld en wordt er gekeken naar hoe de individuele begeleiding toegepast kan worden.

Thuiszorg Zoetermeer biedt begeleiding aan iedereen die tijdelijk of voor langere periode individuele ondersteuning nodig heeft. Daarna maken we samen met de cliënt een begeleidingsplan. Het doel van de individuele begeleiding is dat u in uw eigen omgeving zo lang mogelijk kunt blijven wonen en mee blijft doen in de maatschappij. Doordat wij als begeleiders u kunnen ondersteunen ontlasten wij hiermee ook de mantelzorgers.

Hoe kunt u individuele begeleiding aanvragen?
Voor individuele begeleiding heeft u een Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie nodig.
Uiteraard kunt u bij ons altijd navraag doen en kunnen wij u helpen met deze aanvraag.