Begeleiding bij Thuiszorg Zoetermeer

Met begeleiding willen wij de wensen en de regie (terug) geven aan de cliënten en proberen wij de mantelzorgers te ontlasten.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

Thuiszorg Zoetermeer biedt begeleiding aan iedereen die tijdelijk of voor langere periode individuele ondersteuning nodig heeft. Daarna maken wij samen met de cliënt een begeleidingsplan. Het doel van de individuele begeleiding is dat u in uw eigen omgeving zo lang mogelijk kunt blijven wonen en mee blijft doen in de maatschappij. Doordat wij als begeleiders u kunnen ondersteunen ontlasten wij hiermee ook de mantelzorgers. Begeleiding kunnen wij in veel vormen aanbieden zoals:

  • Samen boodschappen doen
  • Samen koken
  • Buiten wandelen
  • Koffie drinken

Hoe kan ik individuele begeleiding aanvragen?

Voor individuele begeleiding heeft u een indicatie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Om in aanmerking te komen voor begeleiding kijken wij samen met u wat er nodig is om uw zelfredzaamheid te vergroten. Voor de mogelijkheden en de aanvraag kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met de aanvraag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor algemene zaken kunt u ons tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) bereiken op 079-2002050

Of stuur een mail naar info@thuiszorgzoetermeer.org en wij zullen spoedig contact met u opnemen.