Huishoudelijke hulp

Het kan voorkomen dat u vanwege ziekte, ouderdom of om wat voor reden dan ook niet meer in staat bent uw huishouden draaiende te houden. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het ondersteunen bij uw huishoudelijke taken daar waar het nodig is. De huishoudelijke ondersteuning varieert van het zwaardere werk zoals het lappen van de ramen, het opmaken en afhalen van bedden en zorg dragen voor een gezonde hygiƫne. Maar ook voor de lichtere taken, zoals het doen van de dagelijkse boodschappen.

Aanvragen:
In veel gevallen kunt u een bijdrage van de overheid krijgen voor de kosten van deze huishoudelijke hulp. Dit wordt geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om in aanmerking te komen voor een bijdrage heeft u een indicatie nodig van het Wmo-loket in uw gemeente. De gemeente beoordeelt welke zorg het beste bij u past. Er bestaat de mogelijkheid om zorg in natura te ontvangen (ZIN). U maakt dan een keuze uit de door de gemeente geselecteerde zorgaanbieders. Namens u zal de gemeente zorgdragen voor de financiƫle afwikkeling van de geleverde zorg. Ook is het mogelijk dat u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, waarin een vergoeding voor huishoudelijke zorg in de vorm van een budget zit. U kunt daarmee zelf uw zorg inkopen bij een thuiszorgorganisatie of persoon naar keuze.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zonder indicatie huishoudelijke zorg bij ons aan te vragen. De kosten voor particuliere zorg komen voor eigen rekening. Informatie betreffende de tarieven kunt u aanvragen bij onze zorgbemiddelaars. Wilt u zich direct aanmelden voor een vrijblijvend intakegesprek?