Indicatie en PGB

Indicatie
U komt in aanmerking voor persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige. Deze vormen van zorgverlening vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). De wijkverpleegkundige geeft deze indicatie af. Het CIZ bepaalt en regelt alleen nog zorg wat valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

U komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en in sommige gevallen ook voor verzorging en verpleging (zelfzorg) via de gemeente. Deze vormen van zorgverlening vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Als uw aanvraag is goed gekeurd, dan krijgt u een officiële brief van de gemeente of van de wijkverpleegkundige, het zogenoemde indicatiebesluit. Daar staat in voor welke vormen van zorg, hulp en begeleiding u in aanmerking komt. Bent u het niet eens met het indicatiebesluit, dan kunt u er bezwaar tegen aantekenen bij de desbetreffende instantie.

Verlenging of wijziging van de zorg
Aangezien uw indicatiebesluit meestal maar een beperkte tijd geldig is, wordt er hier kort besproken hoe u eventueel een verlenging van de indicatie kunt aanvragen.

Een aantal weken, meestal 8 weken voor het verloop van uw indicatie, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Samen met u bespreekt de medewerker van Thuiszorg Zoetermeer of verdere zorg noodzakelijk is.
Indien uit de evaluatie blijkt dat de zorg moet worden aangepast, zal de medewerker van Thuiszorg Zoetermeer contact opnemen met de gemeente om de mogelijkheden voor het verlengen van de indicatie te bespreken.

De gemeente stuurt u naar aanleiding van uw melding een brief met een toezegging of afwijzing van uw zorgvraag. Graag ontvangen wij hier een kopie van, zodat de zorg eventueel voortgezet kan worden. In het geval van een toezegging wordt de zorg hervat of volgens de indicatie voortgezet. In geval van een afwijzing wordt de zorg stopgezet.
Ook in dit geval kunt u, wanneer u het niet eens bent met het indicatiebesluit, binnen 6 weken na dagtekening van het indicatiebesluit bezwaar bij de gemeente aantekenen.

Als het gaat om persoonlijke verzorging en/of verpleging dan zal de wijkverpleegkundige van ThuisZorgzeker bij u langskomen. Als de indicatie is verlopen komt de wijkverpleegkundige kijken of u nog in aanmerking komt voor thuiszorg. Indien de zorg aangepast of verlengd moet worden, dan zal de wijkverpleegkundige een nieuwe indicatie afgeven.

PGB
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf hulp, zorg en ondersteuning kunt inkopen. Indien u in aanmerking komt voor hulp, zorg of ondersteuning dan kunt u dit zelf regelen met een pgb. U kiest dan zelf uw zorgverlener en maakt daar zelf afspraken mee. Om voor een pgb in aanmerking te komen, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
U krijgt uw pgb niet zoals voorheen op uw eigen bankrekening gestort. De gemeente en/of zorgverzekeraar maakt dit bedrag over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de facturen en declaraties vervolgens rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente en/of zorgverzekeraar. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen, wij helpen u graag.