Kosten

De kosten voor thuiszorg wordt uit verschillende zorgwetten gefinancierd. Dat zijn de WLZ, ZVW en de Wmo. Thuiszorg Zoetermeer informeert u daar graag over.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

De Zorgverzekeringswet. Dit is zorg die vanuit uw zorgverzekeraar wordt geregeld. Meestal is dat wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis) die vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering wordt vergoed. Met een indicatie uit de zorgverzekeringswet (ZVW) bent u geen eigen bijdrage verschuldigd, omdat persoonlijke verzorging en verpleging opgenomen zijn in het basispakket van uw zorgverzekering. Onze wijkverpleegkundige verzorgt de indicatie. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of uw zorgvraag onder de zorgverzekeringswet valt. Valt uw zorgvraag hieronder, dan stelt de wijkverpleegkundige samen met u het indicatie en het zorgplan op.

Bent u op zoek naar thuiszorg, maar wilt u meer informatie over de aanvraag? Wij informeren u graag daar bij.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Wet Langdurige Zorg. Dit is (intensieve) zorg voor mensen die bijvoorbeeld een handicap of psychische aandoening hebben. U komt hiervoor in aanmerking wanneer zelfstandig thuis wonen zonder hulp te zwaar wordt of niet meer mogelijk is. De indicatie voor de zorg wordt door onze wijkverpleegkundige uitgezet naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de WLZ. Meer informatie vindt u op www.ciz.nl.

Bij Thuiszorg Zoetermeer is het mogelijk om met een persoonsgebonden budget (pgb) via de WLZ zorg van ons te ontvangen. Pgb is een vergoeding voor thuiszorg in de vorm van een budget. U kunt daarmee zelf uw zorg inkopen bij een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Natuurlijk is het ook mogelijk om zonder indicatie zorg bij ons aan te vragen. De kosten voor particuliere zorg komen voor eigen rekening. Informatie over de tarieven kunt u aanvragen bij onze zorgbemiddelaars.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is zorg die vanuit uw gemeente wordt geregeld. Met deze hulp wordt u onder andere ondersteund bij het huishouden, zodat u nog zelfstandig thuis kan blijven wonen. De kosten voor de ondersteuning worden vergoed door uw gemeente. Hiervoor geldt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Wmo loket van uw gemeente.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij informeren u graag over de kosten voor thuiszorg. U kunt ons tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur) bereiken op 079-2002050

Of stuur een mail naar info@thuiszorgzoetermeer.org en wij zullen spoedig contact met u opnemen.