Kosten

Kosten van Zorg

Als het gaat om huishoudelijk ondersteuning, thuisbegeleiding of dagbesteding dan worden de kosten vergoed door de gemeente (Wmo). Hiervoor geldt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Op de website van het CAK kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met het CAK, telefoonnummer 0800 1925, website www.hetcak.nl.

Afhankelijk van uw gemeente of zorgverzekeraar krijgt u, als u een minimuminkomen heeft, de eigen bijdrage vergoed via de bijzondere bijstand.

Wijkverpleging (verpleging thuis en persoonlijke verzorging) wordt betaald door uw zorgverzekeraar (Zvw). U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico.

Als u een Wlz indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).