Kwaliteit

Iedere cliënt mag rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de norm ‘verantwoorde zorg’. Dat wil zeggen zorg van hoog niveau die tijdig, veilig en doeltreffend is. Daarbij maken wij gebruik van een zorgleefplan, zorgprotocollen en de inzet van voldoende bekwaam en deskundig personeel.

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te meten, te bewaken en te verbeteren. Dit doen we o.a. door middel van cliënten- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken en gesprekken met de cliëntenraad.