Missie en Visie

Missie

Thuiszorg Zoetermeer is een christelijke en kleinschalige zorgverlener. We staan open voor alle gezindten en voor mensen zonder religieuze achtergrond. Persoonlijke en professionele zorg met aandacht en liefde voor de volledige mens is ons uitgangspunt. We luisteren heel goed naar wat onze cliënt echt bezighoudt: ieder mens is uniek. De zorgvrager is méér dan zijn of haar gezondheidsprobleem. We richten ons daarom niet alleen op de medische aspecten van de zorg. Het geestelijk welbevinden is minstens zo belangrijk.

We werken met een klein team van gekwalificeerde, goed opgeleide en betrouwbare medewerkers. Zij hebben een luisterend oor voor onze cliënten. Onze mensen werken vanuit hun hart voor de zorg. Openheid, korte lijnen en persoonlijke groei zijn belangrijk binnen ons team. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met zorgprofessionals in ziekenhuizen, huisartsen, mantelzorgers en andere zorgverleners.

De wensen en behoeften van onze cliënt staan centraal in onze zorgverlening. Wij zien zorg als een verlengstuk voor de familie en mantelzorger van de cliënt. Zo zorgen we voor een goede balans tussen de aandacht en zorg van hen aan de cliënt en de andere activiteiten in het leven van familieleden en mantelzorgers. We nemen de zorg over waar dat nodig is en werken tegelijkertijd samen aan de zelfredzaamheid van de cliënt. We ondersteunen onze cliënten ook met eenvoudige hulp. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen of door samen even te wandelen.

Dit is onze mensgerichte benadering:

  • Ik hoor je
  • Ik help je
  • Ik ondersteun je
  • Ik begeleid je
  • We doen het samen!

Visie

We streven naar een samenleving waarbij mensen omkijken naar elkaar en ouderen zelfredzaam zijn waar dat kan. Door onze zorg op maat kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Veilig in hun eigen, vertrouwde omgeving. Samen met onze cliënten werken we dagelijks aan het behouden en versterken van hun zelfredzaamheid.

Eenzaamheid is een belangrijk thema in de thuiszorg. Veel ouderen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Met onze inzet willen we graag een bijdrage leveren aan het bestrijden van eenzaamheid in onze maatschappij. Nu en in de toekomst.

Een steeds verdere verbetering van de kwaliteit van onze zorgverlening is onze ambitie. Persoonlijke groei van onze medewerkers vinden we belangrijk in deze kwaliteitsontwikkeling.